Publicacións


Últimos 5 anos | Todas | Buscar

  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A estrela que nos guía. O galego entre un pasado brillante e un incerto futuro, Santiago de Compostela, Fundación Moncho Reboiras, 2023, 182 pp. [ISBN 978-84-09-51450-2].
Peres Vigo, Alexandre, Pedro Pardo de Cela. Vida, morte e memoria dun nobre galego, Santiago de Composela, Sermos Galiza, 2023, 78 pp. [ISBN 978-84-09-53335-0].
Eirín García, Leticia / Ferreiro, Manuel / López, Teresa, Os trobadores da terra de Betanzos, Betanzos, Biblos Clube de Lectores, 2023, 91 pp. [ISBN 978-84-15086-55-0].
Peres Vigo, Alexandre, Do ódio à paródia. O estereótipo antigalego na literatura espanhola do século XVII, Santiago de Compostela, Através, 2023, 180 pp. [ISBN 978-84-16545-86-5].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Mª Pilar García Negro: Intenso e solidario feminismo. Estudos rosalianos, A Coruña, Servizo de Publicacións da UDC, 2023, 228 pp. [ISBN 978-84-9749-873-9].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (ed.), Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Wi (Reino Unido), Peter Lang, 2022, 520 pp. [ISBN 9781800797123] [ISBN Dixital 9781800797147] [DOI 10.3726/b19161].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Noemí Garcia Rodríguez (eds.), Cancioneiro da Ribeira de Piquín. Unha aproximación á poesía tradicional da montaña lucense, Canela, 2022, 111 pp. [ISBN 978-84-09-39260-5].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano / Vilavedra, Dolores / Oti Ríos, Francisco / Lorenzo Pérez, Carlos (eds.), Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego, Santiago de Compostela, 2022 (Consello da Cultura Galega / Academia Galega de Teatro), 994 pp. [ISBN 978-84-17802-42-4] [DOI 10.17075/dhsaopftg.2022].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro VI, A Coruña , Federación Galiza Cultura, 2022, 716 pp. [ISBN 978-84-122959-8-6].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro V, A Coruña , Federación Galiza Cultura, 2022, 705 pp. [ISBN 978-84-12-2959-7-9].
Suárez Castiñeira, María Luz / Rivadulla Costa, Diego (eds.), Linguas minoritarias e futuro de Europa / Minority Languages and the Future of Europe, Bilbao, Universidad de Deusto, 2022 (Cuadernos Europeos de Deusto, Núm. Especial 04), 280 pp..
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Unha amizade con Ferrol ao fondo. Correspondencia entre Carvalho Calero e Tomás Barros, Ferrol, Club de Prensa de Ferrol, 2022, 259 pp. [ISBN DL C2054-2022].
García Negro, Pilar, Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán, Santiago de Compostela, Alvarellos, 2021, 158 pp. [ISBN 978-84-18567-07-0].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas, A Coruña, Universidade da Coruña, 2021, 414 pp. [ISBN 978-84-9749-819-7].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Ramón Otero Pedrayo e Sebastián Martínez Risco: Ao abeiro da amizade. Espistolario 1926-1976. Edición, introdución e notas de Xosé Ramón Freixeiro Mato, Vigo, Galaxia, 2021, 436 pp. [ISBN 978-84-9151-639-2].
Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Manuel María e Xosé Neira Vilas: Correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas (1957-1997). Edición de Manuel Ferreiro e Xosé Ramón Freixeiro Mato, Outeiro de Rei, Casa-Museo Manuel María, 2021, 291 pp. [ISBN 978-84-945714-8-0].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais, Laiovento, 2021 (2022, 2ª edición), 618 pp. [ISBN 978-84-8487-537-6].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro IV, A Coruña , Federación Galiza Cultura, 2021, 727 pp. [ISBN 978-84-122959-6-2].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro I, A Coruña, Federación Galiza Cultura, 2020, 794 pp. [ISBN 978-84-122959-4-8].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro III, A Coruña, Federación Galiza Cultura, 2020, 739 pp. [ISBN 978-84-122959-5-5].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro II, A Coruña, Federación Galiza Cultura, 2020, 777 pp. [ISBN 978-84-122959-3-1].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Idioma e sociedade. Sobre normalización e planificación da lingua galega, Santiago de Compostela, Laiovento, 2020, 294 pp. [ISBN 978-84-8487-184-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa, Laiovento, 2019, 332 pp. [ISBN 978-84-8487-438-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. I. Studies, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 367 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Xosé Seivane. A gaita con maiúscula, A Coruña, Canela, 2019, 468 pp. [ISBN 978-84-09-18850-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. II. Edition, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 895 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].