Actualidade


Coloquio Internacional "Editar cantigas (de amigo) no século XXI"
21 e 22 de outubro de 2021
Sala de graos da Facultade de Filoloxía

O coloquio, organizado por Leticia Eirín (UDC) e Mariña Arbor (USC) e vinculado co proxecto Universo Cantigas, contará con relatores/as de recoñecido prestixio a nivel internacional.


A finais desta semana, o xoves 21 e venres 22, terá lugar este encontro vinculado co proxecto Universo Cantigas, no que investigadores de diferentes países dialogarán arredor dos retos e experiencias que supón a edición das cantigas medievais no século XXI.

As persoas interesadas que non poidan acudir presencialmente poderán seguir o encontro a través de Microsoft Teams nesta ligazón. Ademais, as participantes que estean interesadas en contar cun certificado de asistencia, poden solicitalo escribindo ao correo grupo.investigacion.illa@udc.gal.

O programa definitivo completo, así como o Comité Organizador e Científico, poden consultarse a seguir:

 

Sesións do 21 de outubro

Sesión de mañá

 • 10:00 h: Inauguración coas intervencións de Teresa López, coordinadora do Grupo ILLA e directora do Departamento de Letras, e Félix Córdoba, Decano da Facultade de Filoloxía.
 • 10:30 h: Henrique Monteagudo (Universidade de Santiago de Compostela): “A integración do Cancioneiro dos xograres galegos na Compilacion xeral da lírica trobadoresca. Scriptolingüística, codicoloxía e tradición manuscrita”
 • 11:10 h: Mariña Arbor Aldea (Universidade de Santiago de Compostela): “Son B e V xémeos?
 • Pausa café
 • 12:20 h: Manuel Ferreiro (Universidade da Coruña): “Lingua e variación(s) no refrán das cantigas: unha aproximación”
 • 13:00 h: Bieito Arias Freixedo (Universidade de Vigo): “Dos manuscritos á edición: notas sobre algunhas pasaxes problemáticas”

Sesión de tarde

 • 16:30 h: Ângela Correia (Universidade de Lisboa): “A emenda de cantigas de amigo, e o modelo de edição crítica”
 • 17:10 h: Leticia Eirín (Universidade da Coruña): “As cantigas de Estevan Travanca”
 • Pausa café
 • 18:20 h: José Carlos Ribeiro Miranda (Universidade do Porto/SMELPS/IF/FCT): “Genealogia das cantigas de amigo, I”
 • 19:00 h: Maria do Rosário Ferreira (Universidade de Coimbra/SMELPS/IF/FCT): “Genealogia das cantigas de amigo, II”

 

Sesión do 22 de outubro

 • 10:30 h: Pär Larson (Opera del Vocabolario Italiano C.N.R.): “UC: appunti e pensieri di un filologo connivente”
 • 11:10 h: Xavier Varela (Universidade de Santiago de Compostela)
  e Ricardo Pichel (Universidad de Alcalá): “Editar as Cantigas de Santa María no proxecto Universo Cantigas”
 • Pausa café
 • 12:20 h: Rip Cohen (The John Hopkins University): “Behind and Beyond Textual Criticism”
 • 13:00 h: Clausura a cargo de Manuel Ferreiro, coordinador de Universo Cantigas

 

COMITÉ ORGANIZADOR

 • Leticia Eirín (Universidade da Coruña)
 • Mariña Arbor (Universidade de Santiago de Compostela)

 

COMITÉ CIENTÍFICO

 • Geraldo Augusto Fernandes (Universidade Federal do Ceará)
 • Harvey L. Sharrer (University of California, Santa Bárbara)
 • Lênia Márcia Mongelli (Universidade de São Paulo)
 • Manuel Pedro Ferreira (Universidade Nova de Lisboa)
 • Rachelle Fassanelli (Università degli Studi di Padova)
 • Sadurní Martí (Universitat di Girona)
 • Sergio Vatteroni (Università degli Studi di Udine)
 • Teresa López (Universidade da Coruña)
 • Vicenç Beltran (Universitat de Barcelona)