Publicacións


Historia da Literatura Galega. Cantigas de Amor

Edición

Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo

Liñas de investigación

Literatura medieval galego-portuguesa

ISBN

84-921126-7-0

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Data de publicación

1996

Número de páxinas

253

Descrición


Este volume antolóxico da lírica trobadoresca galego-portuguesa recolle 210 cantigas de amor. Unha selección que procura conciliar a escolla estética, o criterio de representatividade dentro das varias posibilidades do xénero e, finalmente, un criterio de autoría.

Conforme é xa tradición, baixo a denominación de cantigas de amor inclúense textos híbridos e fronteirizos como a cantiga de mal maridada, algúns escarnios de amor, textos xocosos ou paródicos, etc.