Publicacións


Sebastián Martínez-Risco, ensaísta e poeta (Obra inédita e esquecida)

Edición

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-7492-827-3

Editorial

Ediciós do Castro

Data de publicación

1996

Número de páxinas

487

Descrición


Ademais dun extenso percorrido pola prensa peninsular e americana na procura de reseñas sobre a actividade cultural de Martínez-Risco e a Academia Galega, este libro ten como obxectivo central dar a coñecer unha serie de ensaios inéditos do autor, centrados boa parte deles na poesía popular e nos nosos poetas. Complétase o volume coa reproducción dalgúns poemas xuvenís, cos que iniciou a súa andaina literaria cando a penas tiña cumpridos os dezasete anos e que se prolongan durante a súa mocidade, de 1916 a 1926.

Finalmente, tamén se inclúe unha selección da abundante correspondencia que mantivo o autor con figuras destacadas na vida social e intelectual.