Publicacións


Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Lingua literaria

ISBN

978-84-96494-92-3

Editorial

Fundación Caixa Galicia

Data de publicación

2007

Número de páxinas

336

Descrición


Este libro preséntanos o escritor Manuel María como un activista a prol do uso social e público do idioma do seu país e como adaíl da súa defensa e dignificación como principal símbolo de identidade colectiva do pobo de seu. Primeiramente, o galego foi a súa lingua familiar, logo converteuse tamén na lingua literaria e na que desenvolveu o seu activismo social e político. O obxectivo central deste libro é o estudo das características lingüísticas da obra do autor desde a óptica do estilo, sen esquecer o marco histórico en que leva a cabo a súa tarefa como escritor, os seus pronunciamentos a respecto da lingua na procura daquelas ideas que configuran o seu pensamento sobre a materia e as características que definen o seu modelo xeral de lingua literaria.

Recibiu o XX Premio Literario «Ánxel Fole» (09/05/2006).