Publicacións


A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n'O Gaiteiro de Lugo

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais
Literatura contemporánea galega

ISBN

978-84-9995-161-4

Editorial

Baía Edicións

Data de publicación

2015

Número de páxinas

125

Descrición


Neste estudo o profesor Xosé Ramón Freixeiro Mato investiga sobre a autoría de tres textos concretos publicados nun modesto calendario lucense, os “Xuízos do Ano” de 1937, 1938 e 1939 que se recollen n’O Gaiteiro de Lugo. Despois dunha rigorosa análise lingüístico-expresiva, Xosé Ramón Freixeiro Mato atribúe a autoría destes textos ao profesor e polígrafo pontevedrés Filgueira Valverde e non ao poeta mindoniense Antonio Noriega Varela, como se mantivo até agora.