Publicacións


Historia da Literatura Galega. Cantigas de Escarnho e de Maldizer

Edición

Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo

Liñas de investigación

Literatura medieval galego-portuguesa

ISBN

84-921126-6-2

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Data de publicación

1996

Número de páxinas

281

Descrición


O volume recolle 180 cantigas d’escarnho e mal dizer, 9 tenzóns e outras 13 cantigas non satíricas, híbridas e de xéneros menores, á vez que se introducen fragmentos da “Arte de Trovar”, tardía e nónima. Aparecen representados todos os poetas dos que chegaron a nós textos satíricos e inclúense tamén sátiras políticas, morais e literarias, así como parodias e “escarños de amor”.