Events


Research meeting 'Teatro galego e resistencia cultural (1936-1973)'.
29th April 2022
Sala Carvalho Calero

The event is part of the research project 'Recuperación do patrimonio teatral da Galiza 4'. 


The project "Recuperación del patrimonio teatral de Galicia 4" (PID2020-115649RB-I00) coordinated by Teresa López and Carlos Vizcaíno is organising this Friday the research meeting "Teatro galego e resistencia cultural (1936-1973)". 

The meeting will take place according to the following programme:

 

11:30 a. m. Emilio Grandío

'Resistir a que? Natureza e esencia da ditadura franquista (1936-1973)'.


1:00 p.m. Carme Fernández Pérez-Sanjulián

'Literatura dramática e edición durante a etapa franquista'.

 

4:30 p.m. Laura Tato

'A investigación teatral: metodoloxía e resultados'.


18:00 p.m. Álex Alonso

'Proceso a Castelao de López Veiga: teatro, censura e a imaxinación política'.