Actualidade


Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade
17 de xuño de 2016
A Coruña

No curso 2016-2017 a Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña ofertará o mestrado universitario en Literatura, Cultura e Diversidade, na modalidade de semipresencial, a tempo completo ou parcial.


O mestrado universitario en Literatura, Cultura e Diversidade está organizado en dous cuadrimestres: no primeiro cúrsanse as materias dos módulos comúns, e no segundo, as do módulo específico. No mestrado participa profesorado da área de Filoloxías Galega e Portuguesa, e as materias da especialización no ámbito galego-portugués contarán tamén coa presenza en seminarios específicos de profesorado externo á UDC, como Justo Beramendi, Antón Figueroa, Francisco Rodríguez, Paula Guerra, Alva Martínez, Meri Torras e Ana Romaní.

 

Estes estudos son especialmente útiles para renovar metodoloxías, actualizar coñecementos e pór ao día todo o relacionado coa literatura en xeral, e coa nosa literatura, en particular, para alén de, coa súa realización, poder eventualmente afrontar a confección dunha tese de doutoramento.

 

Impartirase en modalidade semipresencial e as sesións serán en horario de tarde dous día á semana, xoves e venres. A matrícula pode realizarse como estudante a tempo completo ou a tempo parcial.

 

Para poder cursar o mestrado é necesario realizar preinscrición no enderezo https://matricula.udc.es/preinsMaster/identif.asp. O primeiro prazo vai de 23 de xuño a 13 de xullo. Logo da preinscrición as persoas admitidas poderán realizar a matrícula.

 

Máis información en: http://www.udc.es/filo/mestrados/MLCD/.

As consultas poden ser dirixidas á coordinadora do mestrado, a profesora  Nieves Pena (npena@udc.es).

 

Plano de estudos

1.º CUADRIMESTRE

Módulos comúns

   Teoría e crítica nos estudos literarios e culturais (9 créditos)

   Tecnoloxías e métodos para os estudos literarios e culturais (9 créditos)

   Literatura, cultura e arte (9 créditos)

 

2.º CUADRIMESTRE

Módulos específicos

   Literatura e cultura no ámbito hispánico (21 créditos)

 

   Literatura e cultura no ámbito galego-portugués (21 créditos)

 

Traballo fin de mestrado (12 créditos)