Actualidade


II Encontro da Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor
28 de maio 2021
Sesión online

Após a positiva experiencia do primeiro encontro en 2019, o grupo ILLA dedica a segunda edición do seminario de investigación teatral ás pesquisas en teatro portugués.


A xornada, coordinada polo profesor Carlos Biscainho, desenvolverase de modo telemático a través da plataforma Microsoft Teams e decorrerá de acordo ao seguinte programa:

 • 10:00 h: benvida da coordinadora do Consello Científico da Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor, Laura Tato
 • 10:20 h: presentación da nova etapa das coleccións da Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor
 • 10:45 h: exposición de Fernando Matos de Oliveira, profesor especialista en Estudos Teatrais da Universidade de Coimbra e director do Teatro Académico Gil Vicente
 • 11:10 h: exposición de Francesca Rayner, profesora da Universidade do Minho e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Estudos da Performance desta universidade
 • 11:35 h: exposición de Helder Maia, profesor da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo do Porto
 • 12:00 h: exposición de José Alberto Ferreira, investigador da Escola de Artes (especialidade de Artes Cénicas) da Universidade de Évora
 • 12:25 h: exposición de Rui Madeira, director da Companhia de Teatro de Braga.
 • 12:50 h: exposición de Rui Pinha Coelho, profesor do Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa
 • 13:15 h: exposición de António Augusto Barros, presidente de Cena Lusófona e director da compañía Escola da Noite.
 • 13:35 h: diálogo entre as persoas participantes
 • 14:00 h: encerramento do encontro

Após as intervencións de todas as persoas convidadas, o diálogo posterior visa focar hipóteses de colaboración e publicación na Serie Verde da Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor.