Actualidade


Membros de ILLA conseguen axudas de recualificación do profesorado

Tres membros do grupo obteñen axudas Margarita Salas e de recualificación do profesorado universitario.


As axudas foron convocadas polo Ministerio de Universidades para a realización de estadías de formación en universidades e centros de investigación estranxeiros de prestixio así como en universidades españolas e noutros centros públicos do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación en tres modalidades posdoutorais: Margarita Salas, María Zambrano e de recualificación do profesorado universitario. 
Na resolución definitiva da convocatoria, Diego Rivadulla e Ánxela Lema obtiveron a axuda na modalidade Margarita Salas, e Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes na modalidade de recualificación do profesorado universitario.
Os nosos parabéns para eles e para ela.