Actualidade


Número especial dos ‘Cuadernos Europeos de Deusto’ sobre as linguas minoritarias e o futuro de Europa
Xullo 2022
Bilbao

O volume foi editado por Diego Rivadulla, investigador do grupo ILLA, e Mari Luz Suárez, profesora e directora da Cátedra de Estudos Galegos da Universidade de Deusto. 


O monográfico, publicado pola revista Cuadernos Europeos de Deustoconta con oito estudos de diversos especialistas sobre o ámbito galego, o catalán e o vasco. Entre as achegas referidas á lingua galega, encóntrase o artigo de Pilar García Negro, profesora honoraria de ILLA, intitulado "Utilización político-mediática de conceitos sociolingüísticos na linguaxe actual", para alén doutros traballos da autoría de Roberto Samartim (UDC), Lucia Cernadas (University of Oxford) ou Carsten Sinner (Universidade de Leipzig). 

Pódese acceder ao volume a través da páxina web da revista Cuadernos Europeos de Deusto