Doutorandos/as


Alberto Paz Félix

Alberto Paz Félix é graduado en Galego e Portugués, Estudos Lingüísticos e Literarios pola Universidade da Coruña, onde tamén realizou o mestrado en Literatura, Cultura e Diversidade. Desde 2022, é leitor de galego na Universidade do Minho (UMINHO). 

Actualmente, está matriculado na Escola de Doutoramento da UDC no “Programa Oficial de Doutoramento en Estudos Literarios” coa tese “Reintegracionismo precário e Sistema Cultural Galego. Estrutura, agentes, programas e estratégias da rede institucional do movimento reintegracionista no Período Autonómico (1980-2020)”.