Publicacións


Ramón Otero Pedrayo: Café de Espellos

Edición

Martínez Pereiro, Carlos Paulo

Liñas de investigación

Teatro

Editorial

Cadernos da Escola Dramática Galega

Data de publicación

1988