Publicacións


O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais

Autoría

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Liñas de investigación

Lingua portuguesa
Gramática galega
Lingüística histórica e historia da lingua

ISBN

978-84-8487-537-6

Editorial

Laiovento

Data de publicación

2021

Número de páxinas

618