Publications


Idioma e sociedade. Sobre normalización e planificación da lingua galega

Author

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Research lines

Sociolinguistics and language planning

ISBN

978-84-8487-184-3

Editorial

Laiovento

Date of publishment

2020

Number of pages

294