Publications


Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica (Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía)

Edition

Eirín García, Leticia / López Viñas, Xoán

Research lines

Historical linguistics and history of the language
Textual criticism and editing in Galician and Portuguese
Medieval Galician-Portuguese literature

ISBN

978-84-9749-609-4

Editorial

Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña

Date of publishment

2014

Number of pages

393

Description


Lingua, texto, diacronía is a collection of articles exploring the latest research and theories in Galician and Portuguese historical linguistics (including questions of grammar, lexicon and textual criticism), by experts from Galicia (Universities of A Coruña, Vigo and Santiago de Compostela), Portugal (Universidade Nova de Lisboa), Italy (Istituto Opera del Vocabolario Italiano) and the United States (The Johns Hopkins University).