Publicacións


Xosé María Álvarez Blázquez. Claro mencer do tempo

Autoría

García Negro, Pilar

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

978-84-9812-087-5

Editorial

Deputación Provincial da Coruña

Data de publicación

2008

Número de páxinas

45

Descrición


Este libriño refire con precisión e brevidade a vida e obra de Xosé María Álvarez Blázquez e ten como obxectivo chegar aos alumnos de institutos e mocidade en xeral o exemplo do noso polígrafo.