Publicacións


Viaxes e construción do pensamento. Viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936

Edición

Fernández Pérez-Sanjulián, Carme

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

978-84-9749-506-6

Editorial

Universidade da Coruña

Data de publicación

2011

Número de páxinas

311

Descrición


No presente libro  publícanse os artigos resultantes dos relatorios e os debates que, con motivo do curso de verán Viaxes e construción do pensamento: viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936, coorganizado pola Universidade da Coruña e a Fundación Vicente Risco, se desenvolveron en Ourense do día 13 ao 16 de setembro de 2010.

Con este curso, pretendeuse realizar un primeiro contributo á análise da importancia que as viaxes, tanto as interiores como aqueloutras realizadas por fóra do noso país, tiveron na formación das elites intelectuais galegas de preguerra e, ao mesmo tempo, estudar o papel que esas viaxes desempeñaron na construcción do discurso identitario elaborado na Galiza no primeiro terzo do século XX.