Publicacións


Valladares, M.: Maxina ou a filla espúrea

Edición

Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Ferreiro, Manuel / Dobarro, X. M.

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-86531-40-3

Editorial

APLL-Vía Láctea

Data de publicación

1987