Publicacións


Catecismo do Labrego

Edición

Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. / Ferreiro, Manuel

ISBN

84-86531-39-X

Editorial

APLL-Vía Láctea

Data de publicación

1987