Publicacións


Ramón Vilar Ponte: O feito lingüístico galego

Edición

Sanmartín Rei, Goretti / García Negro, Pilar

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega

ISBN

84-89679-64-9

Editorial

AS-PG

Data de publicación

2003