Publicacións


Sempre en Galego

Autoría

García Negro, Pilar

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega

ISBN

84-87847-25-0

Editorial

Edicións Laiovento

Data de publicación

1993