Publicacións


Manuel Hortas Vilanova. Andando a Terra (1977-1987)

Edición

García Negro, Pilar / Mato Fondo, Miguel Anxo

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

Data de publicación

1990