Publicacións


Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos

Edición

Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Ríos, Marisol / Filloy, Lucía

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega
Lingua literaria
Estudos literario-culturais
Lingua e novas tecnoloxías

ISBN

978-84-9749-274-4

Editorial

Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións da UDC

Data de publicación

2008

Número de páxinas

210

Descrición


Este volume recolle os textos que as relatoras e relatores participantes expuxeron no desenvolvemento das IV Xornadas sobre Lingua e Usos que, so a denominación nesta ocasión de Lingua e Comunicación, tiveron lugar na Universidade da Coruña desde o 7 até o 9 de novembro de 2007.

Nos textos que compoñen este volume analízase a presenza cuantitativa do galego nos medios de comunicación, mais tamén a calidade da lingua por eles utilizada. Se no relativo á primeira se poñen de manifesto graves carencias, canto á segunda, aínda que se observan importantes avances, tamén se constata a necesidade de mellorar.

Referencias


Dialnet