Publicacións


A nosa literatura. Vol. 17. Poesía e teatro interseculares. Poesía (Antoloxía) A ponte (M. Lugrís Freire)

Edición

Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Pillado Mayor, Francisco

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-89679-61-4

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Data de publicación

1996

Número de páxinas

186

Descrición


A xeración de poetas que, tanto pola súa biografía como esteticamente, pertencen ao período de transición entre o século XIX e o XX foi nomeada por Méndez Ferrín como xeración "Antre dous séculos", e nela inclúe a Noriega Varela, Herrera Garrido, Ramón Cabanillas, López Abente e Álvarez Limeses como figuras máis relevantes. A Ponte é unha das obras fundamentais do noso teatro e con ela Lugrís Freire inaugura o drama galego en prosa.