Publicacións


Lingua de calidade. Vinte reflexións e unha proposta esperanzada para un galego con futuro

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega
Gramática galega

ISBN

978-84-9782-835-2

Editorial

Edicións Xerais de Galicia

Data de publicación

2009

Número de páxinas

183

Descrición


Esta obra pretende ofrecer algunhas receitas para determos o proceso de deturpación castelanizadora da nosa lingua e para (re)construírmos un galego de calidade liberado de interferencias espurias, un galego máis auténtico e por iso con futuro. Aínda que boa parte desas receitas son de natureza lingüístico-gramatical (fonéticas, morfolóxicas, sintácticas, léxicas ou pragmáticas), tamén se inclúen algunhas reflexións que pretenden contribuír ao fortalecemento da nosa autoestima lingüística, tentando desfacer de paso algunhas ideas preconceptuosas sobre a súa historia e situación actual. Un galego de calidade utilizado oralmente e por escrito por persoas orgullosas e conscientes da importancia do seu idioma é a fórmula máis acaída para garantirmos o seu futuro.