Publicacións


Gramática da Lingua Galega IV. Gramática do texto

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Gramática galega

ISBN

84-96203-50-6

Editorial

A Nosa Terra

Data de publicación

2003

Número de páxinas

208

Descrición


Este cuarto volume de gramática do texto forma parte do proxecto xeral de Gramática da Lingua Galega. Aínda que inicialmente non estaba previsto este enfoque, a práctica da actividade docente na materia de gramática galega do seu autor, o profesor Xosé Ramón Freixeiro Mato, foi convencendo da importancia desta parte relativamente recente da gramática, case por completo ausente da literatura lingüística galega, e da necesidade da súa incorporación ao estudo da nosa lingua, sempre na procura de a dotar daqueles instrumentos precisos para a súa correcta aprendizaxe e consolidación social.