Publicacións


Manual de Gramática Galega

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Gramática galega

ISBN

84-95350-24-6

Editorial

A Nosa Terra

Data de publicación

2001

Número de páxinas

267

Descrición


Despois de teren aparecido os volumes de fonética e fonoloxía, morfosintaxe e semántica pertencentes ao proxecto da Gramática da Lingua Galega, considerouse oportuno tirar do prelo un Manual de Gramática Galega que, con base na obra xa publicada, fose dirixido a un público máis amplo e ao mesmo tempo se convertese nun manual de aprendizaxe e consulta áxil e eficaz para os utentes da lingua galega.