Publicacións


Gramática da Lingua Galega III. Semántica

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Gramática galega

ISBN

84-89976-57-0

Editorial

A Nosa Terra

Data de publicación

1999

Número de páxinas

368

Descrición


Este terceiro volume de semántica forma parte do proxecto xeral de Gramática da Lingua Galega. O estudo do léxico galego é obxectivo central deste traballo por seren as estruturas lexicais as que aquí fundamentalmente se tratan, mais desde unha perspectiva sincrónica e non diacrónica.

Este volume vén cubrir a falta dun estudo monográfico de conxunto da lingua galega dedicado á semántica e, desde o punto de vista teórico, procura moverse dentro dos principios da semántica estrutural ou funcional, con especial seguimento dos postulados de E. Coseriu e de M. Vilela.