Publicacións


Lingua galega: normalidade e conflito

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega

ISBN

84-87847-93-5

Editorial

Laiovento, Col. "Ensaio"

Data de publicación

1997

Número de páxinas

163

Descrición


Este libro é unha ollada retrospectiva para as súas orixes e evolución histórica do galego, que nos permite comprobar a súa total capacidade para ser o noso vínculo de comuñón colectiva, sexa un exercicio útil e necesario para hoxe podermos superar definitivamente certos prexuízos sociais que frean o proceso de normalización lingüística e coutan o noso progreso como pobo.

Normalidade e conflito son as dúas palabras que sintetizan a historia da nosa lingua, a primeira para nos referirmos ao brillante período medieval e a segunda para resumir a etapa que vai desde o século XVI á actualidade, en que o galego se viu relegado á condición de lingua subalterna no seu propio territorio por decisión foránea.