Publicacións


Da montaña o corazón (Produción literaria e lingua en Noriega Varela)

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-604-7431-3

Editorial

El Progreso

Data de publicación

1993

Número de páxinas

142

Descrición


Neste libro o catedrático Xosé Ramón Freixeiro Mato fai un percorrido pola vida e produción literaria de Antonio Noriega Varela. Os textos literarios inclúen obra poética de creación, obra recolectora (adiviñas, cantares populares, etc.) e obras en prosa.Ademais, realiza un estudo detallado da lingua empregada polo escritor nas súas obras.

Esta obra recibiu o VII Premio Literario Ánxel Fole, convocado pola Fundación Caixa Galicia e o diario El Progreso de Lugo, o 7 de maio de 1993.