Publications


Da montaña o corazón (Produción literaria e lingua en Noriega Varela)

Author

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Research lines

Contemporary Galician literature

ISBN

84-604-7431-3

Editorial

El Progreso

Date of publishment

1993

Number of pages

142

Description


Da montaña o corazón examines the life and work of Antonio Noreiga Varela, exploring the author’s literary legacy across a range of genres, including his poetry, prose writings and collections of folk songs, riddles, etc. Xosé Ramón Freixeiro Mato’s study also features a detailed analysis of Noriega Varela’s use of language in his work.

Da montaña o corazón was awarded the Fundación Caixa Galicia – El Progreso Ánxel Fole Literary Essay Prize in 1993.

Links

Review by Carlos García Arranx, Revista de Filología Románica, 11-12 (1994-1995)