Publicacións de Literatura e xénero


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Outras
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Mª Pilar García Negro: Intenso e solidario feminismo. Estudos rosalianos, A Coruña, Servizo de Publicacións da UDC, 2023, 228 pp. [ISBN 978-84-9749-873-9].
García Negro, Pilar, O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2010, 186 pp. [ISBN 978-84-7824-597-0].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "No tempo de Follas Novas, follas perennes", www.terraetempo.gal, 2015.
García Negro, Pilar, "Pardo Bazán: feminismo, espírito de clase, moralismo", La Tribuna, 2, 2004.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, As figuras femininas na narrativa de Ramón Otero Pedrayo, Universidade de Santiago de Compostela, 1988.