Projects


The creation of a literary Galician language in the 19th century


Reference number
PGIDT01PXI10402PR
Funding body
Xunta de Galicia – Consellería da Presidencia e Administración Pública
Grant amount
€ 9 (total)
Period of funding
21-07-2001 / 21-07-2003
Principal Researcher
Publications and outcomes

  • Books
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Sánchez Rei, Xosé Manuel / Sanmartín Rei, Goretti, A lingua literaria galega no século XIX, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2005, 789 pp. [ISBN 84-9749-151-3].