Publications


A lingua literaria galega no século XIX

Author

Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Sánchez Rei, Xosé Manuel / Sanmartín Rei, Goretti

Research lines

Literary language

ISBN

84-9749-151-3

Editorial

Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña

Date of publishment

2005

Number of pages

789