Publicacións


Nicomedes-Pastor Díaz, unha existencia exemplar, de Ramón Vilar Ponte

Edición

Sanmartín Rei, Goretti / García Negro, Pilar / Blanco Echauri, Jesús / Castro García, S. / Sánchez Pérez, Amelia

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

Editorial

Fundación Caixa Galicia

Data de publicación

2006