Publicacións


Lendo nas marxes. Lingua e compromiso nos paratextos (1863-1936)

Autoría

Sanmartín Rei, Goretti

Editorial

Espiral Maior

Data de publicación

2002