Publicacións


Esta é a terra dos eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana

Autoría

Ferreiro, Manuel

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais
Literatura contemporánea galega

ISBN

978-84-9812-295-4

Editorial

Deputación da Coruña

Data de publicación

2017

Número de páxinas

191

Descrición


Antoloxía de 84 poemas pondalianos con referencias topo-antroponímicas, con estudo introdutorio ("Terra e Poesía: o mapa pondaliano", pp. 9-23), notas e glosario toponímico, con un apéndice cartográfico que inclúe dous mapas da xeografía pondaliana.