Actualidade


Encontro investigador 'Teatro galego e resistencia cultural (1936-1973)'
29 de abril de 2022
Sala Carvalho Calero

O evento celébrase no ámbito do proxecto de investigación 'Recuperación do patrimonio teatral da Galiza 4'. 


O proxecto "Recuperación do patrimonio teatral de Galicia 4" (PID2020-115649RB-100) coordinado por Teresa López e Carlos Vizcaíno organiza este venres o encontro de investigación "Teatro galego e resistencia cultural (1936-1973)". 

A xornada desenvolverase segundo o seguinte programa: 

 

11:30 h Emilio Grandío 

'Resistir a que? Natureza e esencia da ditadura franquista (1936-1973)'

 

13:00 h Carme Fernández Pérez-Sanjulián

'Literatura dramática e edición durante a etapa franquista'

 

16:30 h Laura Tato

'A investigación teatral: metodoloxía e resultados'

 

18:00 h Álex Alonso

'Proceso a Castelao de López Veiga: teatro, censura e a imaxinación política'