Publicacións  • Libros
  • Sitios web
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Mª Pilar García Negro: Intenso e solidario feminismo. Estudos rosalianos, A Coruña, Servizo de Publicacións da UDC, 2023, 228 pp. [ISBN 978-84-9749-873-9].
Peres Vigo, Alexandre, Pedro Pardo de Cela. Vida, morte e memoria dun nobre galego, Santiago de Composela, Sermos Galiza, 2023, 78 pp. [ISBN 978-84-09-53335-0].
Eirín García, Leticia / Ferreiro, Manuel / López, Teresa, Os trobadores da terra de Betanzos, Betanzos, Biblos Clube de Lectores, 2023, 91 pp. [ISBN 978-84-15086-55-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A estrela que nos guía. O galego entre un pasado brillante e un incerto futuro, Santiago de Compostela, Fundación Moncho Reboiras, 2023, 182 pp. [ISBN 978-84-09-51450-2].
Peres Vigo, Alexandre, Do ódio à paródia. O estereótipo antigalego na literatura espanhola do século XVII, Santiago de Compostela, Através, 2023, 180 pp. [ISBN 978-84-16545-86-5].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro V, A Coruña , Federación Galiza Cultura, 2022, 705 pp. [ISBN 978-84-12-2959-7-9].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (ed.), Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Wi (Reino Unido), Peter Lang, 2022, 520 pp. [ISBN 9781800797123] [ISBN Dixital 9781800797147] [DOI 10.3726/b19161].
Suárez Castiñeira, María Luz / Rivadulla Costa, Diego (eds.), Linguas minoritarias e futuro de Europa / Minority Languages and the Future of Europe, Bilbao, Universidad de Deusto, 2022 (Cuadernos Europeos de Deusto, Núm. Especial 04), 280 pp..
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Unha amizade con Ferrol ao fondo. Correspondencia entre Carvalho Calero e Tomás Barros, Ferrol, Club de Prensa de Ferrol, 2022, 259 pp. [ISBN DL C2054-2022].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro VI, A Coruña , Federación Galiza Cultura, 2022, 716 pp. [ISBN 978-84-122959-8-6].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano / Vilavedra, Dolores / Oti Ríos, Francisco / Lorenzo Pérez, Carlos (eds.), Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego, Santiago de Compostela, 2022 (Consello da Cultura Galega / Academia Galega de Teatro), 994 pp. [ISBN 978-84-17802-42-4] [DOI 10.17075/dhsaopftg.2022].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Noemí Garcia Rodríguez (eds.), Cancioneiro da Ribeira de Piquín. Unha aproximación á poesía tradicional da montaña lucense, Canela, 2022, 111 pp. [ISBN 978-84-09-39260-5].
Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Manuel María e Xosé Neira Vilas: Correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas (1957-1997). Edición de Manuel Ferreiro e Xosé Ramón Freixeiro Mato, Outeiro de Rei, Casa-Museo Manuel María, 2021, 291 pp. [ISBN 978-84-945714-8-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Ramón Otero Pedrayo e Sebastián Martínez Risco: Ao abeiro da amizade. Espistolario 1926-1976. Edición, introdución e notas de Xosé Ramón Freixeiro Mato, Vigo, Galaxia, 2021, 436 pp. [ISBN 978-84-9151-639-2].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais, Laiovento, 2021 (2022, 2ª edición), 618 pp. [ISBN 978-84-8487-537-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas, A Coruña, Universidade da Coruña, 2021, 414 pp. [ISBN 978-84-9749-819-7].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro IV, A Coruña , Federación Galiza Cultura, 2021, 727 pp. [ISBN 978-84-122959-6-2].
García Negro, Pilar, Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán, Santiago de Compostela, Alvarellos, 2021, 158 pp. [ISBN 978-84-18567-07-0].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro III, A Coruña, Federación Galiza Cultura, 2020, 739 pp. [ISBN 978-84-122959-5-5].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro I, A Coruña, Federación Galiza Cultura, 2020, 794 pp. [ISBN 978-84-122959-4-8].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro II, A Coruña, Federación Galiza Cultura, 2020, 777 pp. [ISBN 978-84-122959-3-1].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Idioma e sociedade. Sobre normalización e planificación da lingua galega, Santiago de Compostela, Laiovento, 2020, 294 pp. [ISBN 978-84-8487-184-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa, Laiovento, 2019, 332 pp. [ISBN 978-84-8487-438-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Xosé Seivane. A gaita con maiúscula, A Coruña, Canela, 2019, 468 pp. [ISBN 978-84-09-18850-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. II. Edition, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 895 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. I. Studies, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 367 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Tato Fontaíña, Laura, Camino de Santiago. Guión para una película, de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, Edit. Galaxia, 2018 (Edición e introdución), 140 pp. [ISBN 978-84-9151-175-5].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Cantar na Coruña. Cancioneiro coruñés dos séculos XVIII e XIX, A Coruña, Edicións Laiovento, 2017, 132 pp. [ISBN 9788484873822].
López, Teresa / Malingret, Laurence / Torres Feijó, Elias (eds.), Estudos literarios e campo cultural galego. En honra do profesor Antón Figueroa, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2017, 309 pp. [ISBN 978-84-16954-48-3] [DOI http://dx.doi.org/10.15304/9788416954483].
Ferreiro, Manuel, Eduardo Pondal, o cantor do eido noso, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2017, 256 pp. [ISBN 978-84-8487-360-0].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Fernando Osorio do Campo. Unha vida sen treguas, Ferrol, Edicións Embora, 2017, 281 pp. [ISBN 978-84-16456-62-8] [ISBN Dixital 978-84-16456-62-8].
Ferreiro, Manuel, Esta é a terra dos eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana, A Coruña, Deputación da Coruña, 2017, 191 pp. [ISBN 978-84-9812-295-4].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Os cantos eran da Patria (120 poemas). Introdución, edición e notas, A Coruña, Real Academia Galega, 2017, 479 pp. [ISBN 978-84-946005-7-9].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / García Negro, Pilar / Beramendi, Justo / Diéguez, Uxío-Breogán / González Reboredo, Xosé Manuel (eds.), Repensar Galicia. As Irmandades da Fala, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Museo do Pobo Galego, 2017, 749 pp. [ISBN 978-84-88508-59-1].
Alva Martinez Teixeiro / Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Machado de Assis e a mundana comédia – Cinco peças teatrais. Edição e estudo , A Coruña, Publicacións da Biblioteca-Arquivo Teatral ‘Francisco Pillado Mayor’ (Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña), 2017, 256 pp. [ISBN 978-84-9749-652-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Sobre historiografía gramatical e codificación lingüística (1955-1971). O Epítome de gramática galega e outros textos, A Coruña, Universidade da Coruña, 2017, 234 pp. [ISBN 978-84-9749-671-1].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), As Ciências da Linguagem no espaço galego-português, Braga, ILCH da Universidade do Minho, 2016, 261 pp. [ISBN 9789897552403].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O falar das fadas. Lingua, música e toponimia da Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2016, 214 pp. [ISBN 978-84-9995-209-3].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), O teatro nas Irmandades da Fala. Antoloxía, A Coruña, Real Academia Galega, 2016, 186 pp. [ISBN 978-84-87987-97-7].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), As Irmandades da Fala, cen anos despois , A Coruña, Servizo Publicacións Universidade da Coruña, 2016, 328 pp. [ISBN 978-84-9749-643-8].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo do exterior con Sebastián Martínez-Risco (1942-1977), A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2016, 303 pp. [ISBN 978-84-9812-290-9].
Alonso Nogueira, Alejandro / Casas, Arturo / Forcadela, Manuel / López, Teresa / Malingret, Laurence / Torres Feijó, Elias (eds.), Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2015, 221 pp. [ISBN 978-84-8487-295-5].
Lourido, Isaac, História literária e conflito cultura. Bases para umha história sistémica da literatura na Galiza, Santiago de Compostela, Laiovento, 2015, 431 pp. [ISBN 978-84-8487-250-4].
Cid, Alba / Lourido, Isaac (eds.), La poesía actual en el espacio público, Dijon (Francia), Orbis Tertius, 2015.
López Viñas, Xoán, Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval (Monografía 8 da Revista Galega de Filoloxía), A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2015, 528 pp. [ISBN 978-84-9749-592-9].
Eirín García, Leticia , A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2015, 286 pp. [ISBN 978-84-8487-275-7].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português, A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística, 2015, 231 pp. [ISBN 978-84-9749-620-9].
García Negro, Pilar (ed.), No tempo de "Follas Novas". Unha viaxe pola literatura universal, Santiago de Compostela, Alvarellos Editora, 2015, 282 pp. [ISBN 978-84-89323-97-1].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n'O Gaiteiro de Lugo, A Coruña, Baía Edicións, 2015, 125 pp. [ISBN 978-84-9995-161-4].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Lingua e Teatro. X Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Universidade da Coruña, 2014 [ISBN 978-84-9749-588-2].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Modelos de lingua e compromiso, A Coruña, Baía Edicións, 2014, 211 pp. [ISBN 978-84-9995-149-2].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974), Outeiro de Rei, Fundación Manuel María, 2014, 132 pp. [ISBN 978-84-942893-1-6].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), José Rodríguez de Vicente: unha vida entre dous mundo: Os contos de Joselín. Primeros documentos sonoros do teatro galego (1929-1954). Libro-disco, Santiago de Compostela, eCentral Folque. Centro Galego de Música Popular, 2014, 109 pp. [ISBN 978-84-940598-3-4].
Forcadela, Manuel / López, Teresa / Vilavedra, Dolores (eds.), Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2014, 1102 pp. [DOI 10.17075/mucnoc.2014 ].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Aspectos da toponimia menor coruñesa, A Coruña, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda & Deputación da Coruña, 2014, 114 pp. [ISBN 84-606-6061-3].
Eirín García, Leticia / López Viñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica (Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía), A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2014, 393 pp. [ISBN 978-84-9749-609-4].
Lourido, Isaac, Livros que nom lê ninguém. Poesia, movimentos sociais e antagonismo político na Galiza, Através Editora, 2014, 200 pp. [ISBN 978-84-87305-85-6].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Por terras de Lugo. Oito aproximacións á provincia, Lugo / A Coruña, Deputación de Lugo / Asociación Cultural Alexandre Bóveda, 2014, 131 pp..
Eirín García, Leticia / Ferreiro, Manuel, O Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2014, 199 pp. [ISBN 978-84-453-5167-3].
García Negro, Pilar, Cantares Gallegos, hoxe: unha lectura actualizada de Rosalía de Castro , Lugo, Alvarellos, 2013, 132 pp. [ISBN 978-84-89323-88-9].
Lourenço Módia, Cilha, O Teatro Circo na configuración do Teatro Independente Galego (1967-1978) , Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2013, 350 pp. [ISBN 978-84-8487-233-7].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Estilística da lingua galega, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2013, 572 pp. [ISBN 978-84-9914-498-6].
Tato Fontaíña, Laura, Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro, Noia (A Coruña), Toxosoutos, 2013, 82 pp. [ISBN 978-84-15400-80-6].
Mosquera Castro, Estefanía, Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS, A Coruña, AS-PG, 2013, 81 pp. [ISBN 987-84-938747-1-1].
Tato Fontaíña, Laura, Do teatro ao cinema. Obras dramáticas e guións de Ramón Otero Pedrayo, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2013, 170 pp. [ISBN 978-84-7824-635-9].
Baltrusch, Burghard / Lourido, Isaac (eds.), Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry, Múnic (Alemaña), Martin Meidenbauer, 2012.
Ogando, Iolanda / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Textos recuperados. De Galo Salinas a Castelao, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2012, 291 pp. [ISBN 978-84-9749-533-2].
García Negro, Pilar, Outramente, Edicións Laiovento, 2012, 123 pp. [ISBN 978-84-8487-223-8].
Sanmartín Rei, Goretti / Lema, P. (eds.), Unha outra guía para a planificación lingüística, A Coruña, UDC, 2011 [ISBN 978-84-9749-502-B].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Lingua galega e variación dialectal, A Coruña, Laiovento, 2011, 662 pp. [ISBN 978-84-8487-208-5].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (eds.), Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2011, 213 pp. [ISBN 978-84-9749-475-5.].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Perspectivas sobre Bóveda, A Coruña, Deputación da Coruña / Asociación Cultural Alexandre Bóveda, 2011, 145 pp. [ISBN 978-84-615-5564-2].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (ed.), Leandro Carré. Teatro recuperado: O pago, O engano, Un caso compricado, A Coruña, Biblioteca - Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor", 2011, 241 pp. [ISBN 978-84-9746-492-2].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Viaxes e construción do pensamento. Viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936, A Coruña, Universidade da Coruña, 2011, 311 pp. [ISBN 978-84-9749-506-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias, A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña (Monografía 6 da Revista Galega de Filoloxía), 2010, 118 pp. [ISBN 978-84-9749-449-6].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, A man que caligrafando pensa (Do plástico-escritural e da manuscrita novoneyriana), A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2010, 180 pp. [ISBN 978-84-9749-403-8].
Tato Fontaíña, Laura / Maleval, Mª do Amparo Tavares (eds.), Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2010, 549 pp. [ISBN 978-84-9749-394-9].
Lourenço Módia, Cilha, Teatro Circo. Tres textos, A Coruña, Deputación da Coruña, 2010, 197 pp. [ISBN 978-84-9812-136-0].
García Negro, Pilar, O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2010, 186 pp. [ISBN 978-84-7824-597-0].
García Negro, Pilar (ed.), Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación, Ames (Santiago de Compostela), Edicións Laiovento, 2010, 256 pp. [ISBN 978-84-8487-195-8].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), Lingua e futuro, Santiago de Compostela, Laiovento, 2010 [ISBN 978-84-8487-181-1].
López Viñas, Xoán / Lourenço Módia, Cilha / Moreda Leirado, Marisa, Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión, A Coruña, Baía Edicións, 2010 (2011, 2.ª ed.), 547 pp. [ISBN 978-84-92630-63-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua de calidade. Vinte reflexións e unha proposta esperanzada para un galego con futuro, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009, 183 pp. [ISBN 978-84-9782-835-2].
Salinas Portugal, Francisco (ed.), Pepetela: A Revolta da Casa dos Ídolos, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2009, 145 pp. [ISBN 978-84-9749-364-2].
Tato Fontaíña, Laura, Relación de noticias sobre teatro nos fondos da Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor' (1882-1975), A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor' da Universidade da Coruña, 2009, 91 pp. [ISBN 978-84-9749-340-6].
García Negro, Pilar / Pardo Amado, Diego (eds.), Manuel María: Literatura e Nación, A Coruña, Universidade da Coruña, 2009, 374 pp. [ISBN 978-84-9749-359-8].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / García Negro, Pilar / Rabunhal Corgo, Henrique (eds.), Congreso Manuel Lugrís Freire, A Coruña, Servizo de Publicacións UDC, 2009, 167 pp. [ISBN 978-84-9749-335-2].
Tato Fontaíña, Laura / Maleval, Mª do Amparo Tavares (eds.), Estudos Galego-Brasileiros 3. Língua, Literatura, Identidade, Rio de Janeiro (Brasil), Instituto de Letras da UERJ, 2009, 331 pp. [ISBN 978-85-60559-08-4].
García Negro, Pilar, De fala a lingua: un proceso inacabado, Bertamiráns (A Coruña), Laiovento, 2009, 270 pp. [ISBN 84-8487-158-4].
Sanmartín Rei, Goretti, Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación, Vigo, Xerais, 2009 [ISBN 978-84-9782-949-6].
López, Teresa / López Viñas, Xoán (eds.), Xosé Tobío Mayo: O frade das dúas almas. Novela de costumes populares. Edición, introdución e notas de T. López e X. López Viñas, Vigo, Galaxia, 2009, 226 pp. [ISBN 978-84-9865-210-9].
García Negro, Pilar (ed.), Sobre o racismo lingüístico, Bertamiráns, Edicións Laiovento, 2009, 191 pp. [ISBN 978-84-8487-160-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Ríos, Marisol / Filloy, Lucía (eds.), Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións da UDC, 2008, 210 pp. [ISBN 978-84-9749-274-4].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), Camilo Castelo Branco. As Duas Comédias do Morgado de Fafe (O Morgado de Fafe em Lisboa / O Morgado de Fafe Amoroso), A Coruña, Publicacións da Biblioteca-Arquivo ‘Francisco Pillado Mayor’, Serie Verde (‘Literatura Teatral em Língua Portuguesa’), 2008, 169 pp. [ISBN 978-84-9749-324-6].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Un país desde as táboas. 125 anos de teatro galego, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2008 [ISBN 978-84-691-3547-1].
Eirín García, Leticia (ed.), Luís de Camões: Auto chamado dos Enfatriões. Edição, introdução e notas de Leticia Eirín García, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2008, 145 pp. [ISBN 978-84-9749-270-6].
García Negro, Pilar, Xosé María Álvarez Blázquez. Claro mencer do tempo, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2008, 45 pp. [ISBN 978-84-9812-087-5].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Tato Fontaíña, Laura (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2008, 212 pp. [ISBN 978-84-96893-65-8].
Ferreiro, Manuel, O Himno Galego. Documentos Históricos (1890-1907), A Coruña, UDC/USC/UVI, 2007 [ISBN 978-84-9749-271-3].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral, Bertamiráns, Laiovento, 2007, 624 pp. [ISBN 978-84-8487-114-2].
Tato Fontaíña, Laura, O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca. Edición crítica, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2007, 117 pp. [ISBN 978-84-453-4543-6].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa / Guidelines for the Edition of Medieval Galician-Portuguese Troubadour Poetry, A Coruña, Universidade da Coruña, 2007, 68 pp. [ISBN 978-84-9749-247-8].
Ferreiro, Manuel, De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2007 (1996, 1ª ed; 1997, 2ª ed.; 1997, 3º ed.), 112 pp. [ISBN 978-84-8487-132-0].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), Criterios para o uso da lingua, A Coruña, UDC, 2007 [ISBN 978-84-9749-234-8].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Querer crer entrever (Expresións críticas de reflexión e lectura), A Coruña, Editorial Laiovento, Col. ‘Ensaio’, 2007, 219 pp. [ISBN 978-84-8487-127-4].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María, Lugo, Fundación Caixa Galicia, 2007, 336 pp. [ISBN 978-84-96494-92-3].
García Negro, Pilar, María Mariño no ronsel das escritoras galegas, Bertamiráns (A Coruña), Laiovento, 2007 [ISBN 978-84-8487-119-4 ].
López, Teresa (ed.), A costureira d’aldea de Manuel Lugrís Freire, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006, 193 pp. [ISBN 84-9749-193-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua, nación e identidade, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 2006, 255 pp. [ISBN 978-84-8487-105-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, A lingua galega no cancioneiro de Pérez Ballesteros, Santiago de Compostela, Laiovento, 2006, 454 pp. [ISBN 84-8487-092-8].
García Negro, Pilar, Textos filosófico-políticos de Ramón Villar Ponte, Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 2006.
López, Teresa (ed.), Letras galegas 2006, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006 [ISBN 84-9749-197-1].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), Sobre a calidade da nosa lingua, A Coruña, UDC, 2006 [ISBN 978-84-9749-235-5].
Maleval, Mª do Amparo Tavares / Salinas Portugal, Francisco , Estudos Galego-Brasileiros 2, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006, 449 pp. [ISBN 84-9749-180-7].
Sanmartín Rei, Goretti / García Negro, Pilar / Blanco Echauri, Jesús / Castro García, S. / Sánchez Pérez, Amelia (eds.), Nicomedes-Pastor Díaz, unha existencia exemplar, de Ramón Vilar Ponte, Lugo, Fundación Caixa Galicia, 2006.
López Viñas, Xoán (ed.), Uxío Carré Aldao: Memoria crítico-bibliográfica sobre el Teatro Regional Gallego. Edición e notas de X. López Viñas, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor', 2006, 107 pp. [ISBN 84-9749-210-2].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Sánchez Rei, Xosé Manuel / Sanmartín Rei, Goretti, A lingua literaria galega no século XIX, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2005, 789 pp. [ISBN 84-9749-151-3].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. IV. Os Eoas. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2005, 660 pp. [ISBN 84-7824-477-8].
Ferreiro, Manuel / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Luís Manteiga: Intres [1934-35]. Ed. e estudo lingüístico de M. Ferreiro. Estudo literario de L. Tato, Sada / A Coruña, Ediciós do Castro, 2005, 220 pp. [ISBN 84-8485-213-X].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Os marcadores discursivos. Conectores contraargumentativos no galego escrito, A Coruña, Área de filoloxías Galega e Portuguesa da UDC, 2005, 283 pp. [ISBN 84-9749-178-5].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Curso de Lingüística Xeral de Ferdinand de Saussure. Estudo introdutorio, tradución e notas , Santiago de Compostela, Laiovento, 2005, 417 pp. [ISBN 84-8487-077-4].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Conformando o brinquedo. Reflexións á volta da preparación do actor, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2004, 136 pp. [ISBN 84-86040-06-X].
Ferreiro, Manuel / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Cándido A. González: ¡Mal Ollo!... Comedia de ambente mariñeiro. Estudo, edición e notas de M. Ferreiro e L. Tato Fontaíña, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral ‘Francisco Pillado Mayor’, 2004, 131 pp. [ISBN 84-9749-113-0].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Places, A. S., As Bibliotecas Dixitais , Santiago de Compostela, Laiovento, 2004, 70 pp. [ISBN 978-84-8487-036-4].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), Luís Manteiga: Teatro galego. Crítica, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 2003, 249 pp. [ISBN 84-8485-129-X].
Sanmartín Rei, Goretti / García Negro, Pilar (eds.), Ramón Vilar Ponte: O feito lingüístico galego , A Coruña, AS-PG, 2003 [ISBN 84-89679-64-9].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, A construción nacional no discurso literario de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, A Nosa Terra, 2003, 281 pp. [ISBN 978-84-96203-45-7 ].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, Fígados de Tigre de Francisco Gomes de Amorim, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor” / Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2003, 275 pp. [ISBN 978-84-9749-068-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega IV. Gramática do texto, Vigo, A Nosa Terra, 2003 (2003, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 208 pp. [ISBN 84-96203-50-6].
Sanmartín Rei, Goretti, Os (pre)textos galegos (1863-1936), Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2002.
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano / Lourenço Módia, Cilha, Ideario teatral das Irmandades da Fala. Estudo e antoloxía, A Coruña, Deputación da Coruña, 2002, 118 pp. [ISBN 84-95950-14-6].
Salinas Portugal, Francisco / López, Teresa (eds.), Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero, Memoria do Século, A Coruña, Universidade da Coruña, 2002.
Ferreiro, Manuel / Sanmartín Rei, Goretti (eds.), Ramón Cabanillas: A Virxe do Cristal. Lenda de Curros Enríquez axeitada para ópera. Introdución, edición e notas, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral ‘Francisco Pillado Mayor’, 2002, 195 pp. [ISBN 84-9749-035-5].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), O teatro de Xan da Cova (La Galiciana e María Pita), A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor / Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2002, 204 pp. [ISBN 84-9749-008-8].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. III. Poemas Manuscritos. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2002, 596 pp. [ISBN 84-7824-406-9].
Sanmartín Rei, Goretti, Lendo nas marxes. Lingua e compromiso nos paratextos (1863-1936), A Coruña, Espiral Maior, 2002.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Os pronomes demostrativos: do latín ao galego contemporáneo, A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña (Monografía 1 da Revista Galega de Filoloxía), 2002, 193 pp. [ISBN 84-9749-013-4].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Manual de Gramática Galega, Vigo, A Nosa Terra, 2001 (2001, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 267 pp. [ISBN 84-95350-24-6].
Salinas Portugal, Francisco , A Máscara do Sagrado. Uma Leitura Mitocrítica do Mayombe, Lisboa (Portugal), Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001 [ISBN 972-27-1089-3*].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. II. Poemas Impresos. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2001, 335 pp. [ISBN 84-7824-144-2].
Tato Fontaíña, Laura, Literatura galega século XX, Vigo, A Nosa Terra, 2001 [ISBN 84-95350-33-5].
Lourenço Módia, Cilha / Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Talía na Crónica de Nós. Dez anos de teatro galego (1990-1999), Ourense, Abano Editores, 2000 [ISBN 84-930757-3-6].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Rodríguez Brisaboa, Nieves / Saavedra Places, A. (eds.), JBIDI'2000: Primeras Jornadas de Bibliotecas Digitales, 6 y 7 noviembre, Valladolid, Valladolid, Universidad de Valladolid, Departamento de Informática, 2000, 312 pp. [ISBN 84-8448-066-6].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, A indócil liberdade de nomear. (Por volta da “interpretatio nominis” na literatura trovadoresca), A Coruña, Editorial Espiral Maior, Col. ‘Ensaio’, 2000, 226 pp. [ISBN 84-89814-82-1].
López, Teresa, Sementeira de ronseis. Cinco poetas da vangarda, A Coruña, Editorial Espiral Maior, 2000, 96 pp. [ISBN 84-89814-94-5].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), Escritos sobre teatro, A Coruña, Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado UDC, 2000, 252 pp. [ISBN 84-95322-57-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega II. Morfosintaxe, Vigo, A Nosa Terra, 2000 (2000, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 748 pp. [ISBN 84-95350-29-7].
Salinas Portugal, Francisco , Entre Próspero e Caliban. Literaturas Africanas em Lingua Portuguesa, Santiago de Compostela, Laiovento, 1999 [ISBN 84-89896-08-9].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Se o vós por ben teverdes. A interpolación pronominal en galego, Santiago de Compostela, Laiovento, 1999, 242 pp. [ISBN 84-89896-62-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), O fidalgo e o teatro. Tres textos dramáticos de Ramón Otero Pedrayo, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor” / Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa da Universidade da Coruña , 1999, 205 pp. [ISBN 84-95322-18-8].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega III. Semántica, Vigo, A Nosa Terra, 1999 (1999, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 368 pp. [ISBN 84-89976-57-0].
Tato Fontaíña, Laura, Historia do teatro galego. Das orixes a 1936, Vigo, Edicións A Nosa Terra, 1999, 167 pp. [ISBN 84-89976-98-8].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Cos pés na terra. Personalidade e obra inédita ou esquecida de Manuel García Barros, A Estrada, Edicións Fouce, Col. "Strata", 1999, 199 pp. [ISBN 84-922840-1-3].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), "Razões de fogo, versos fabricados". Sonetos portugueses dos séculos XVI, XVII e XVIII, A Coruña, Editorial Espiral Maior, Col. ‘Poesía’, 1999, 75 pp. [ISBN 84-89814-65-1].
Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Castelao na Galiza do século XX. Actas do Simposio (Universidade da Coruña / O Castro (Sada). 25-27 de Novembro de 1999, A Coruña, Departamento de Filoloxía Francesa e Galego-Portuguesa/AS-PG, 1999, 268 pp. [ISBN 84-89679-61-4].
García Negro, Pilar (ed.), A gente da Barreira. Teatro , Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1998.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega I. Fonética e fonoloxía, Vigo, A Nosa Terra, 1998 (1998, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 316 pp. [ISBN 84-89976-32-5].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), Donosiña. Introdución. Edición e notas en Xaime Quintanilla, A Coruña, Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado UDC, 1997, 139 pp. [ISBN 84-89694-40-0].
Salinas Portugal, Francisco , O Texto nas Margens. Ensaios de Literatura em Lingua Portuguesa, Santiago de Comnpostela, Laiovento, 1997 [ISBN 84-89896-08-9].
Ferreiro, Manuel, Gramática Histórica Galega. II. Lexicoloxía, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1997 (2001, 2ª ed.), 409 pp. [ISBN 84-89896-07-0].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Otero Pedrayo, Ramón O mesón dos ermos. Antoloxía de contos, Vigo, A Nosa Terra/ AS-PG, 1997, 166 pp. [ISBN 84-89679-28-2].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), O Bufón del rei, de Vicente Risco. A Lagarada, de Otero Pedrayo, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1997 [ISBN 84-89679-30-4].
López, Teresa (ed.), Nao senlleira de Fermín Bouza-Brey , Vigo, A Nosa Terra/ AS-PG, 1997, 660 pp. [ISBN 84-89679-34-7].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), A nosa literatura. Vol. 43. Ensaio histórico e económico. Antoloxía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega / A Nosa Terra, 1997, 237 pp. [ISBN 84-89679-48-7 ].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), A nosa literatura. Vol. 42. O pensamento galeguista da posguerra. Antoloxía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega / A Nosa Terra, 1997, 206 pp. [ISBN 84-89679-47-9].
Tato Fontaíña, Laura / Lourenzo, Manuel, Grupo Nós: O Teatro (Fascículo no 25 de Historia da Literatura Galega), Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1997 [ISBN 84-89679-04-5].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua galega: normalidade e conflito, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1997 (1997, 1ª ed. / 1998, 2ª ed. / 1999, 3ª ed. / 2000, 4ª ed. / 2002, 5ª ed. ), 163 pp. [ISBN 84-87847-93-5].
Tato Fontaíña, Laura, Teatro galego 1915-1931, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1997, 291 pp. [ISBN 84-87847-96-X].
López, Teresa, O neotrobadorismo, Vigo, A Nosa Terra, 1997, 220 pp. [ISBN 84-89138-72-9].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Hospital das letras. In(ter)vencións e ensaios literarios, A Coruña, Editorial Espiral Maior Col. ‘Ensaio’, 1997, 122 pp. [ISBN 84-89814-07-4].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Natura das animalhas". Bestiario medieval da lírica profana galego-portuguesa, Vigo, A Nosa Terra, Col. "Campus", 1996, 238 pp. [ISBN 84-89138-31-1].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Pillado Mayor, Francisco (eds.), A nosa literatura. Vol. 17. Poesía e teatro interseculares. Poesía (Antoloxía) A ponte (M. Lugrís Freire), Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 186 pp. [ISBN 84-89679-61-4].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantigas de Santa Maria. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 240 pp. [ISBN 84-921126-8-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), A nosa literatura. Vol. 5. Antoloxía da prosa literaria medieval, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 276 pp. [ISBN 84-921126-9-7].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, A Pintura nas Palavras. "A Engomadeira" de Almada Negreiros: Uma Novela em Chave Plástica, Santiago de Compostela, Editorial Laiovento / Instituto Camões, Col. ‘Vento do Sul’, 1996, 299 pp. [ISBN 84-87847-74-9].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantigas de Escarnho e de Maldizer. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 281 pp. [ISBN 84-921126-6-2].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Sebastián Martínez-Risco, ensaísta e poeta (Obra inédita e esquecida), Sada-A Coruña, Ediciós do Castro , 1996, 487 pp. [ISBN 84-7492-827-3].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantigas de Amor. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 253 pp. [ISBN 84-921126-7-0].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantiga de Amigo. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 250 pp. [ISBN 84-921126-4-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Os diminutivos en galego, Vigo, A Nosa Terra, Col. "Campus", 1996, 172 pp. [ISBN 84-89138-34-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), A nosa literatura. Vol. 7. Os séculos escuros e a Ilustración galega. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 180 pp. [ISBN 84-89679-12-6].
Ferreiro, Manuel, Gramática Histórica Galega. I. Fonética e Morfosintaxe, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995 (1996, 2º ed.; 1999, 3º ed.; 1999, 4ª ed.), 442 pp. [ISBN 84-7824-144-2].
López, Teresa (ed.), Rua 26. Diálogo limiar de Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995 (non venal), 29 pp..
Tato Fontaíña, Laura, Teatro e Nacionalismo. Ferrol, 1915-1936, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995, 139 pp. [ISBN 84-87847-51-X].
García Negro, Pilar / Costa Casas, Xoán, O Ensino da Língua: Por un cámbio de rumo. Introdución teórica e unidades didácticas, A Coruña, AS-PG, 1995 [ISBN 84-920453-7-X].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Rafael Dieste. Vida, personalidade e obra, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1995, 357 pp. [ISBN 84-87847-50-1].
Tato Fontaíña, Laura, Rafael Dieste, Cuaderno Didáctico, A Coruña, AS-PG, 1995.
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. I. Queixumes dos Pinos. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1995, 326 pp. [ISBN 84-7824-144-2].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Salinas Portugal, Francisco (eds.), Luís de Camões: "Doce Canto em Terra Alheia?". Apêndice: Camões em Terra Alheia (Presenças Camonianas na Lírica Galega). Selecção, introdução, notas e apêndice, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1994 (1998, 2ª ed.), 236 pp. [ISBN 84-87847-41-2].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Antonio Noriega Varela. Estudo e edición da obra completa (vol. I), Lugo, Servizo de Publicacións da Deputación Provincial de Lugo, 1994 (1994, 1ª ed. / 2007, 2ª ed.), 2 vols, 537 pp. [ISBN 84-8192-019-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Sebastián Martínez-Risco na cultura galega , Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1994, 258 pp. [ISBN 84-87847-35-8].
Salinas Portugal, Francisco , Rosto Negro. O contexto das Literaturas Africanas, Santiago de Compostela, Laiovento, 1994 [ISBN 84-87847-42-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Da montaña o corazón (Produción literaria e lingua en Noriega Varela), Lugo, El Progreso, 1993, 142 pp. [ISBN 84-604-7431-3].
García Negro, Pilar, Sempre en Galego, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1993 [ISBN 84-87847-25-0].
Salinas Portugal, Francisco , A escrita da angolanidade na narrativa de Pepetela. Aproximação a uma mitocrítica de Mayombe, S antiago de Compostela, Univ. de Santiago de Compostela, 1992 (microfichas de tese de dotoramento) [ISBN 84-7191-911-7].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Mato Fondo, Miguel Anxo, Unidades de Traballo: Literatura Galega. Textos escollidos, A Coruña, Bahía, 1992, 40 pp. [ISBN 978-84-87674-19-8 ].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A cara oculta de Noriega Varela (Biografía e textos esquecidos), Santiago de Compostela, Laiovento, 1992, 248 pp. [ISBN 84-87847-09-9].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos. Edición crítica con introdución, notas e glosário, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1992, 143 pp. [ISBN 84-87847-13-7].
Ferreiro, Manuel (ed.), As cantigas de Rodrigu’Eanes de Vasconcelos. Edición crítica con introdución, notas e glosário, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1992, 136 pp. [ISBN 84-87847-14-5].
Ferreiro, Manuel, Pondal: Do dandysmo á loucura (Biografia e correspondéncia), Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1991, 304 pp. [ISBN 84-87847-02-1].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Mato Fondo, Miguel Anxo, Literatura galega. Textos escollidos, A Coruña, Bahía, 1991 (1991 1ª ed. / 2002 2ª ed.), 214 pp. [ISBN 84-87674-16-X].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), Camilo Castelo Branco: O Morgado de Fafe em Lisboa. Comédia em dois actos, A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 1991 (1991 1ª ed. / 1992 2ª ed.).
López, Teresa, Névoas de antano. Ecos dos cancioneirosgalego-portugueses no século XIX, Santiago de Compostela, Laiovento, 1991, 120 pp. [ISBN 84-87847-05-6].
García Negro, Pilar, O Galego e as leis. Aproximación sociolingüística, Vilaboa-Pontevedra, Ediciós do Cumio, 1991, 370 pp. [ISBN 84-86126-43-X].
Salinas Portugal, Francisco , Voz e siléncio. Entrevista com R. Carvalho Calero, Pontevedra, Edicións do Cumio, 1991 [ISBN 84-87126-33-2].
Salinas Portugal, Francisco / Pallarés, Pilar / Mato Fondo, Miguel Anxo, Literatura do Século XX, A coruña, Vía Lactea, 1988 [ISBN 84-87531-46-2].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. / Marco López, A. / Pérez Pascual, Xosé Ignacio, Literatura galega. Séculos escuros e Rexurdimento, A Coruña, APLL / Vía Lactea, 1988, 175 pp. [ISBN 84-86531-43-8].
López, Teresa / Dobarro, X. M. (eds.), Pedro Madruga de Xoán Cuveiro Piñol, A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 70, 1988, 70 vols, 23 pp..
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Salinas Portugal, Francisco / Dobarro, X. M. (eds.), Literatura Galego-Portuguesa Medieval, A Coruña, Vía Lactea, 1987, 157 pp. [ISBN 84-86531-38-1].
García Negro, Pilar / Dobarro, X. M. (eds.), O Fidalgo (Contén unhas Memórias Sintéticas do autor) , A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 1986.
García Negro, Pilar / Dobarro, X. M. , 33 aproximacións á literatura e á lingua galegas, Sada, A Coruña, Ediciós do Castro, 1984 (1984/ 1990) [ISBN 84-7492-227-5].
García Negro, Pilar / Mato Landeira, F / Morán Fernández, E, Conflicto lingüístico: normalización do ensino medio, Santiago de Compostela, Tecnocopia Galicia, 1976.