Tese de doutoramento


O debate sobre a identidade feminina na obra de Rosalía de Castro.


Autoría

Diego Pardo Amado
Data de Lectura

18-xullo-2011
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Descrición

O principal obxecto da presente tese de doutoramento consiste en estudar o debate sobre a identidade feminina na obra completa de Rosalía de Castro (en galego e español) en orde a demostrar que, tanto as circunstancias vitais da artista como a realidade histótica e sociolóxica, fican plasmadas na súa produción. O sistema de análise utilizado sérvese de contribucións epistemolóxicas da teoría literaria feminista e de instrumentos metodolóxicos procedentes da socioloxía leteraria.