Publicacións


Heroes de Galiza e de España (tradución)

Edición

Callón Torres, Carlos Manuel / Espiñeira, Rosa

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

978-84-613-2273-2

Editorial

Figurandorecuerdo(s)

Data de publicación

2009

Número de páxinas

115