• Luis Seoane, fragmento de Mar e Rochas (1976)

Actualidade
 • Ramón Otero Pedrayo, Camiño de Santiago. Guión para unha película
  2018

  Estudo introdutorio e edición de Laura Tato Fontaíña

  Biblioteca Otero Pedrayo

  Vigo: Galaxia
 • Publicación de 'Estudos literarios e campo cultural galego'
  2018

  Publicación de Estudos literarios e campo cultural galego. Estudos en honra de Antón Figueroa, edición ao coidado de Teresa López, Laurence Malingret e Elias J. Torres Feijó.

  Santiago de Compostela: Universidade.
 • Repensar Galicia. As Irmandades da Fala
  2017

  Publicación do volume Repensar Galicia. As Irmandades da Fala, coordenado por Xusto Beramendi, Uxío-Breogán Diéguez, Carme Fernández Pérez-Sanjulián, Mª Pilar García Negro e Xosé Manuel González Reboredo.

  Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Museo do Pobo Galego
 • Publicación no Centenario Pondaliano

  Manuel Ferreiro: Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas).

  Antoloxía da poesía de Eduardo Pondal, organizada dun punto de vista temático-semántica, con edición e explicación de 120 poemas amplamente anota...

  A Coruña: Real Academia Galega
Recursos